آخرین خبرها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها تا پیش از کنکور سال ۱۳۸۶، سئوالاتی که در کنکور می آمدند بسیار ساده بودند و فقط با جایگذاری فرمولها می شد به آنها پاسخ داد اما بعد از آن سئوالهای مفهومی در کنکور آمد. به نظرم کتاب آقای عبداله زاده و …

بیشتر بخوانید »