آخرین خبرها
خانه > مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

معرفی منابع مهندسی مالی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع توضیح: در اینجا تمامی منابع ذکر شده اند. اما برای آگاهی از بهترین منابع به منوی بالای سایت مراجعه کنید. زبان عمومی: برای واژه: ۱-    Essential words for the toefl ۲-    ۵۰۴ واژه ضروری زبان ۳-    Vocabulary for the high school …

بیشتر بخوانید »

دروس و ضرایب در کنکور مهندسی مالی

زبان عمومی و تخصصی: ضریب امتحانی : ۲ تعداد سئوال در کنکور: ۳۰ تحقیق در عملیات ۱ و۲: ضریب امتحانی: ۲ تعداد سئوال در کنکور: ۲۰ مبانی احتمال و آمار مهندسی: ضریب امتحانی: ۲ تعداد سئوال در کنکور : ۲۰ دروس تخصصی ( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، …

بیشتر بخوانید »

معرفی منابع مهندسی صنایع -صنایع ( ارشد)

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع توضیح: در اینجا تمامی منابع ذکر شده اند. اما برای آگاهی از بهترین منابع به منوی بالای سایت( معرفی منابع پیشنهادی و مشاوره تخصصی) مراجعه کنید. زبان عمومی: برای واژه: ۱-    Essential words for the toefl ۲-    ۵۰۴ واژه ضروری زبان …

بیشتر بخوانید »

معرفی مهندسی صنایع – صنایع در ارشد

مهندسی صنایع-صنایع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مجموعه‌ای آموزشی تحقیقاتی با تأکید بر آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی می‌باشد و هدف آن تربیت متخصصینی است که با بهره گیری از آموخته‌ها و دانش‌های مهندسی و دروس اختصاصی این مجموعه، توانایی شناخت و تحلیل و ارائه …

بیشتر بخوانید »

دروس و ضرایب در کنکور مهندسی صنایع-صنایع

زبان عمومی و تخصصی: ضریب امتحانی : ۲ تعداد سئوال در کنکور: ۳۰ تحقیق در عملیات ۱ و۲: ضریب امتحانی: ۳ تعداد سئوال در کنکور: ۲۰ مبانی احتمال و آمار مهندسی: ضریب امتحانی: ۲ تعداد سئوال در کنکور : ۲۰ دروس تخصصی ( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، …

بیشتر بخوانید »