آخرین خبرها
خانه > مهندسی صنایع > مهندسی صنایع-صنایع > دروس و ضرایب در کنکور

دروس و ضرایب در کنکور

دروس و ضرایب در کنکور مهندسی صنایع-صنایع

زبان عمومی و تخصصی: ضریب امتحانی : ۲ تعداد سئوال در کنکور: ۳۰ تحقیق در عملیات ۱ و۲: ضریب امتحانی: ۳ تعداد سئوال در کنکور: ۲۰ مبانی احتمال و آمار مهندسی: ضریب امتحانی: ۲ تعداد سئوال در کنکور : ۲۰ دروس تخصصی ( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، …

بیشتر بخوانید »