بایگانی موضوعی: مهندسی مالی

تیر ۱۱ ۱۳۹۱

معرفی منابع مهندسی مالی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع

توضیح: در اینجا تمامی منابع ذکر شده اند. اما برای آگاهی از بهترین منابع به منوی بالای سایت مراجعه کنید.

زبان عمومی:

برای واژه:

۱-    Essential words for the toefl

2-    ۵۰۴ واژه ضروری زبان

۳-    Vocabulary for the high school students

و …

برای گرامر، درک مطلب و تستهای عمومی:

۱-    کتاب زبان عمومی(تالیف: اباذر نور حسینی، انتشارات راهیان ارشد)

۲-    Reading for General English (دکتر فریده پورگیو انتشارات سمت)

۳-    Reading Through Reading General English for university student(سمت)

۴-    کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد(تالیف: آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش)

۵-    گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

۶-     زبان انگلیسی عمومی (درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

زبان تخصصی:

۱-    کتاب تست های مهندسی صنایع و سیستم(مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش)

۲-    کتاب درس مهندسی صنایع و سیستم ( مهندس رضا نعمتی – انتشارات نگاه دانش)

۳-    کتاب های زبان تخصصی مهندسی صنایع(هر سه گرایش) انتشارات سمت

زبان تخصصی مهندسی صنایع: تالیف: نورحسینی- انتشارات سنجش

تحقیق در عملیات ۱:

۱-    م . بازارا . برنامه ریزی خطی و شبکه های جریانM.Bazaraa . Linear Programming and Network Flows

2-    و . ل . وینستون . تحقیق در عملیات W.L.Winston . Operations Research(ترجمه دکتر فراهانی- انتشارت ترمه)

۳-    کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه

۴-    جزوء کلاسی مرتضی قمی موسسه بینش

۵-    کتاب مدرسان شریف- شهاب عباسی

۶- کتاب برنامه ریزی خطی پیشرفته تالیف مورتی

۷- جزوء تحقیق در عملیات دکتر عشقی دانشگاه شریف و …

تحقیق در عملیات ۲:

۱-    لیبرمن ترجمه مدرس یزدی

۲-    دکتر آریانژاد و سجادی انتشارات علم و صنعت

۳-    تحقیق ۲ مدرسان شریف دکتر مهدی طلوعی

۴-    تحقیق ۲ مرتضی قمی انتشارات ترمه

۵-     کتاب پژوهش عملیاتی خانم فدوی ( فقط قسمتهایی که مربوط به تحقیق ۲ می شه)

 

آمار و احتمالات مهندسی:

۱-    جزوء کلاسی مرتضی قمی

۲-    مبانی احتمالات و آمار مهندسی: مجید ایوزیان(دو جلدی- انتشارات ترمه)

۳-     کتاب ۲۰۰۰ تست دکتر ایوزیان و میثم حدادی انتشارات نگاه دانش

۴-    حل المسائل شلدون راس (مجید ایوزیان-آرنوش شاکری- انتشارات ترمه)

۵-    کتاب مبانی احتمال(تالیف: شلدرون راس)

۶-     کتاب آمار ریاضی(تالیف جان فروند – ترجمه علی عمیدی و محمد قاسم وحیدی اصل)

۷-    مبانی احتمالات و آمار مهندسی(تالیف: دکتر زندیه و مهندس خاورپور- انتشارات جهش)

۸-    آمار مهندسی لیبرمن(ترجمه هاشم محلوجی)

۹-    کتاب خلاصه درس و تست (تالیف محسن راد – انتشارات پردازش)

۱۰-   کتاب خلاصه درس و تست (تالیف بهمن هنری)

۱۱-  تئوری احتمالات و کاربرد های آن( دکتر سید تقی اخوان نیاکی)

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۱-    کتاب طرح ریزی مدرسان شریف

۲-    کتاب طرح ریزی مهندس نیکوفکر انتشارات نگاه دانش

۳-    کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی راهیان ارشد

۴-    کتاب و جزوء دکتر اشجری انتشارات پارسه

۵-    کتاب خلاصه درس و تست( حسین جعفری- انتشارات پردازش)

۶-      انتشارات علوی – مسعود نیک افروز

۷-    کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی تالیف اپل(ترجمه آصف وزیری)

۸-    کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی تالیف تام کینز(ترجمه فراهانی)

۹-    جزوء طرح ریزی دکتر توکلی مقدم (دانشگاه تهران) و جزوء طرح ریزی دکتر شاهنده

۱۰- جزوء طرح ریزی دکتر جبل عاملی دانشگاه علم و صنعت

کنترل موجودی ۱

۱-    کتاب کنترل موجودی مهندس عبداله زاده انتشارات نگاه دانش

۲-    کتاب درس و تست انتشارات پوران پژوهش ( مهدی نور پرتو)

۳-    جزوء دکتر حجی دانشگاه شریف

۴-    جزوء) کنترل موجودی مهندس عبداله زاده

۵-    کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها(تالیف علی حاج شیر محمدی)

۶-     کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها(تالیف: محمد تقی فاطمی قمی)

۷-    کتاب کنترل تولید و موجودی ها(تالیف: عسگر زاده)

۸-    کتاب خلاصه درس و تست کنترل موجودی( تالیف حسن خادمی زارع)

۹-    جزوء کنترل موجودی در دانشگاه های علم و صنعت، شریف، امیرکبیر و صنعتی اصفهان

کتاب درس و تست حسن پور انتشارات راهیان ارشد

کنترل کیفیت آماری

۱-      کتاب مونتگومری ترجمه دکتر نورالسناء

۲-    کتاب کنترل کیفیت آماری دکتر گایینی و مهندس زوار انتشارات پارسه

۳-     کتاب دکتر امیری انتشارات نگاه دانش

۴-     ترجمه کتاب مونتگومری ترجمه دکتر نورالسناء

۵-     کتاب دکتر نقندریان انتشارات علم و صنعت ایران

۶-      کتاب دکتر سقایی و مریم شکاری

 

کنترل پروژه:

۱-    کتاب دکتر سبزه پرور انتشارات ترمه

۲-     کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه دکتر شیرمحمدی

۳-    کتاب کنترل پروژه دکتر اشجری پارسه

۴-    کتاب کنترل پروژه مدرسان شریف

اقتصاد مهندسی:

۱-    کتاب دکتر اسکونژاد

۲-    کتاب دکتر سید حسینی انتشارات علم و صنعت ایران

۳-     کتاب مهندس عباس زاده انتشارات نگاه دانش

 

Permanent link to this article: http://mortezaghomi.ir/1391/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/

تیر ۱۱ ۱۳۹۱

دروس و ضرایب در کنکور مهندسی مالی

زبان عمومی و تخصصی:

ضریب امتحانی : ۲

تعداد سئوال در کنکور: ۳۰

تحقیق در عملیات ۱ و۲:

ضریب امتحانی: ۲

تعداد سئوال در کنکور: ۲۰

مبانی احتمال و آمار مهندسی:

ضریب امتحانی: ۲

تعداد سئوال در کنکور : ۲۰

دروس تخصصی ( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی):

ضریب امتحانی: ۵

تعداد سئوال در کنکور: ۵۰  ( از هر درس ۱۰ سوال در کنکور می آید)

Permanent link to this article: http://mortezaghomi.ir/1391/04/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/

تیر ۱۱ ۱۳۹۱

معرفی رشته مهندسی مالی

برای آشنایی با رشته مهندسی مالی اینجا کلیک کنید

Permanent link to this article: http://mortezaghomi.ir/1391/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/